Duvents PILP

Mikä poistoilmalämpöpumppu (=PILP)?

 

SLIDER_aiti_ja_lapsi_03.jpg

 

Poistoilmalämpöpumppu (PILP) käyttää lämmönlähteenä talon omaa poistoilmaa. Poistoilmasta siirretään lämpöenergiaa lämpöpumpulla talon/ kiinteistön lämmitykseen ja yleensä myös käyttöveden lämmitykseen. Parhain hyöty saadaan, kun myös käyttövettä lämmitetään. PILP ottaa lämpöä talteen myös kesällä lämmittäen saadulla energialla käyttövettä. Tämä on selkeä etu suhteessa tavallisiin talteenottolaitteisiin niiden ottaessa lämpöä talteen vain, kun ulkona on viileämpää kuin sisätiloissa. Poistoilmalämpöpumpun takaisinmaksuaika on yleensä lyhyempi kuin maalämpöpumpun, kiitos PILP:n huomattavasti edullisemman hankintahinnan. Talojen lämpöeristeet ovat kehittyneet niin hyviksi, että PILP on lähes aina kokonaiskustannuksiltaan järkevin vaihtoehto nykytaloihin.

 

Duvents poistoilmalämpöpumput

Duvents F-mallien poistoilmalämpöpumpuissa on kaksinkertainen lämmön talteenotto. Poistoilmasta otetaan lämpöä talteen ensin tavallisella LTO-kennolla ja jäljelle jääneestä lämmöstä puristetaan vielä loput lämpöpumpulla talteen. Talteen otettu lämpö siirretään teknologian avulla tuloilman lämmitykseen ja energiavaraajaan, josta lämpö siirretään edelleen sekä talon että käyttöveden lämmitykseen. Järjestelmään on mahdollista kytkeä lisävarusteena myös aurinkokeräimiä tai muita ulkoisia lämmönlähteitä. Duventsin teknologia mahdollistaa myös tuloilman lämpötilan säätelyn. Duventsissa viilennys kuuluu vakiovarusteisiin jokaisessa mallissa.